Search
24. 1. 2023.
13.12.2013. Drugi sastanak Radne grupe za participacijski proces u Tivtu

Drugi sastanak Radne grupe za participacijski proces održan je 13. prosinca 2013. u Tivtu u prostorijama Općine Tivat koja je funkcionalni vodeći partner u prekograničnom projektu „Baština – pokretač razvoja“. Na sastanku su sudjelovali i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije koji je vodeći partner u projektu s hrvatske strane, te predstavnici partnera i suradnika u okviru projekta.

Na prvom sastanku Radne grupe za participacijski proces koji je održan 17. lipnja 2013. u Dubrovniku najavljena je izrada sociološke studije unutar koje je planirano istraživanje o važnosti baštine i informiranosti o postojećoj razini upravljanja kulturnim i prirodnim vrijednostima, dok se na ovom sastanku razgovaralo se o do sada provedenim aktivnostima u okviru participacijskog procesa u Hrvatskoj i Crnoj Gori, kao i o planovima za preostale aktivnosti.

Marija Nikolić iz Kulturno zavičajnog udruženja „Napredak Gornja Lastva“ pozdravila je prisutne i upoznala ih s dnevnim redom sastanka te pozvala angažirane stručnjakinje s hrvatske i crnogorske strane da predstave rezultate istraživanja.

Miomirka Lučić, angažirana stučnjakinja za provedbu participacijskog procesa na pilot području Vrmca detaljno je prikazale rezultate dvaju kvalitativnih metoda koje su korištene u istraživanju, tj. rezultate on-line anketa i intervjua, dok je za rezultate fokus grupa, kazala da će biti gotovi 17./18. prosinca 2013. godine. Napomenula je da su to trenutno samo tehnički podaci koji zahtijevaju daljnju statističku obradu.

Anka Mišetić, angažirana stučnjakinja za provedbu participacijskog procesa na pilot području Dubrovnika predstavila je preliminarne rezultate anketnog istraživanja. Izvijestila je o zadovoljavajućem odazivu na on-line anketu koji iznosi 27%, a riječ je o 187 ispitanika s raspodjelom na ekonomske aktere (76 ispitanika), profesionalce/stručnjake različitih profila (60 ispitanika), te aktere kulturnog i civilnog sektora (51 ispitanika). Kazala je da je trenutno prikazan tablični pregled bez analitičke interpretacije, a slijedi izvođenje potrebnih statističkih operacija i usporedba odgovora po skupinama aktera. Nakon on-line anketa, za hrvatsku stranu, predstoji provođenje intervjua i fokus grupa koje je najavljeno za veljaču 2014. godine.

Na sastanku je određen rok od 1. travnja 2014. kao krajnji rok za izradu završnih izvješća za hrvatsku i crnogorsku stranu, te je definiran izgled završnog izvješća koje će sadržavati analizu postojećeg stanja, uočene prepreke te prijedloge i preporuke za poboljšanje razine participacije. Radionica na kojoj će se predstaviti finalni rezultati istraživanja najavljena je za drugu polovicu travnja 2014. godine.