Search
24. 1. 2023.
13.06.2014. Prezentacija o sudjelovanju dionika u zaštiti i upravljanju kulturnom i prirodnom baštinom na pilot području Dubrovnika u Hrvatskoj i Vrmca u Boki kotorskoj - Crna Gora u Dubrovniku

Prezentacija je u organizaciji Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
održana je  u petak, 13. lipnja 2014. godine u Sveučilišnom kampusu.
Prezentacija je bila namijenjena predstavnicima zainteresiranih institucija, nevladinih
organizacija iz Dubrovnika i Boke Kotorske te predstavnicima partnera i suradnika u
projektu kao i ostaloj zainteresiranoj javnosti koji su uključeni u participacijski proces.
U sklopu Prezentacije otvorena je i izložba fotografija pristiglih u okviru prvog događaja
kampanje Projekta nazvane Dani krajolika. 
Prezentacija partnera iz Crne Gore održana je dan kasnije,  u petak i 14. lipnja u subotu
u Tivtu.
Cilj prezentacija bio  je prezentirati izrađene sociološke studije za pilot područje Dubrovnika
i Vrmca u Boki kotorskoj, te upoznati se s iskustvima sudjelovanja javnosti u europskim
zemljama što treba doprinijeti unapređenju participacije odnosno sudjelovanja javnosti u
početnim radnjama u procesu planiranja.
Participacijski proces u Hrvatskoj proveo je Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.
Središnja aktivnost provedbe participacijskog procesa bila je provedba empirijskog
istraživanja čija svrha je bila priprema podloga za izradu preporuke za unaprjeđenje
participacije dionika u zaštititi i upravljanju kulturnim i prirodnim vrijednostima na pilot
području Dubrovnika. 

Dokumenti:

- Pozivnica  

Prezentacije:

- Anka Mišetić - Provedba participacijskog procesa na pilot području Dubrovnika
- Miomirka Lučić - Rezultati istraživanja za područje Vrmca
- Luc-Emille Bouche-Florin - Public Involvement in Spatial Planning processes
  related to Landscape Heritage

- Xavier Sabate Rotes - Public participation in landscape protection in Catalonia