Search
24. 1. 2023.
05.12.2014. Sastanak radne grupe za priručnik

U petak 05.12.2014. godine s početkom u 10.00 sati, u prostorijama Opštine Tivat održan je  sastanak radne grupe za priručnik na kojem je  predstavljen projekt i realizirane aktivnosti. Osim toga  predstavljeni su i izrađivači,  dogovoreni ciljevi, koncept sadržaja te rokovi pojedine faze izrade priručnika.