Stavljanje izvan snage "PUP Korčula" u dijelu koji se nalazi u općini Lumbarda

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Lumbarda , br. 03/16.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

<natrag

   Login