Urbanistički plan uređenja Luke Ploče I1

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Grada Ploče, br. 07/19.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina - sekcija jug
1. Korištenje i namjena površina - sekcija sjever
2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Promet i telekomunikacije - sekcija jug
2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Promet i telekomunikacije - sekcija sjever
2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav - sekcija jug
2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav - sekcija sjever
2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - sekcija jug
2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - sekcija sjever
3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – Uvjeti korištenja - sekcija jug
3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – Uvjeti korištenja - sekcija sjever
3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - sekcija jug
3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - sekcija sjever
3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Oblici korištenja - sekcija jug
3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Oblici korištenja - sekcija sjever
4. Način i uvjeti gradnje - sekcija jug
4. Način i uvjeti gradnje - sekcija sjever

<natrag

   Login