Urban Planning For Citizens

Udruga DEŠA – Dubrovnik je započela s provedbom projekta „Urban planning for citizens“ (Prostorno planiranje za građane) kojeg financira Europska unija u okviru IPA I. komponente – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, a kroz poziv IPA 2011 - Osnaživanje uloge organizacija civilnog društva u jačanju transparentnosti i dobrog upravljanja u državnoj upravi RH.  >opširnije...

Održano predavanje „Dubrovački ljetnikovci: jučer, danas, sutra…”

U okviru projekta „Dubrovački ljetnikovci online“, DEŠA – Dubrovnik je organizirala predavanje pod nazivom „Dubrovački ljetnikovci: jučer, danas, sutra…” u prostorijama Narodne knjižnice Grad, 21. studenoga 2018. Predavanje je održala docentica, dr. sc. Deša Karamehmedović. Svrha predavanja bila je ukazati na aktualnu, krucijalnu problematiku dubrovačkih ljetnikovaca kao cjeline, te ukazati na moguće akcije upravljanja ljetnikovcima, a s ciljem njihove samoodrživosti. Nakon predavanja partner iz udruge CroGIS, Dragan Divjak, predstavio je Urban planning portal s lokacijama ljetnikovaca u samom Dubrovniku, te značajke i funkcije samog portala.  >opširnije...

18. - 20. 05. Predavanje i radionice u sklopu projekta UP4C UP

U sklopu projekta UP4C u prostorijama Razvojne agencije Grada Dubrovnika i udruge Deša održane predavanja i radionice na temu prostornog upravljana. Tijekom tri dana sudionici su se upoznali sa zakonskom okvirom  i participacijom javnosti u procesu donošenja prostornih planova kao i korištenjem GIS alata u izradi planova

 

   Login