You are here >   PODLOGE > pod3

 

<natrag...

Osnovni cilj Stručne ekspertize gospodarskog razvitka Dubrovačko-neretvanske županije s naglaskom na turizam bio je stvaranje pretpostavki za daljnji gospodarski razvoj Županije temeljen na principima održivog razvoj.

Tijekom rada na ekspertizi određeni su pokazatelji koji su korišteni za pojedinačne analize stanja, odnosno utvrđivanja razvojnog potencijala: demografskog, gospodarskog i uslužnog, atrakcijsku privlačnost, prirodne i kulturno-povijesne osobitosti, prometnu dostupnost te potencijal infrastrukturne opremljenosti. Utvrđeno stanje elaborirano je prema pojedinim područjima: demografija, turizam, gospodarstvo. Temeljem posebnih analiza i istraživanja također su utvrđeni standardi koji bi se trebali koristiti prilikom planiranja turističkih destinacija.Na kraju su definirani zaključci i preporuke i to za svako područje ekspertize: demografija, turizam i gospodarstvo. Posebno su prikazane smjernice za planiranje zona turističke namjene u planovima nižeg reda.

 

Dokumenti:
01 Stručna ekspertiza gospodarskog razvitka Dubrovačko-neretvanske županije
02 Standardi za planiranje turističkih zona
03 Sažetak
04 Sažetak sažetka

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login