You are here >   PODLOGE > pod2

 

<natrag...

Cilj izrade stručne podloge bio je prikazati i valorizirati prirodne vrijednosti na području Dubrovačko-neretvanske županije, ukazati na probleme očuvanja i razloge ugroženosti prirode te predložiti smjernice za IDPPDNŽ sa stanovišta zaštite prirode s prijedlogom provedbenih odredbi.

 

Tekstualni dio
Prirodoslovna podloga Dubrovačko-neretvanske županije
Prirodoslovna podloga Dubrovačko-neretvanske županije - sažetak

Grafički dio
01 Zemljišni pokrov (CLC)
02 Staništa
03 Zaštićena evidentirana područja
04 Ekološka mreža
05 Prijedlog Natura 2000

 

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login