DRUGI HRVATSKI RURALNI PARLAMENT - Suradnjom do cjelovitog razvoja!

DRUGI HRVATSKI RURALNI PARLAMENT - Suradnjom do cjelovitog razvoja! održati će se 20.-22. travnja 2017. Sveti Martin na Muri, Međimurje. Tema drugog Hrvatskog ruralnog parlamenta je pitanje suradnje kao preduvjeta cjelovitog razvoja. Zavod za prostorno uređenje DNŽ se predstavlja na poster-sekciji Interdisciplinarnom suradnjom do bolje kvalitete života u ruralnim prostorima stručno-istraživačkim projektom autorica Ivane Tutek i Dilke Bobanović „RASPROSTRANJENOST I TIPOLOŠKA OBILJEŽJA POVIJESNIH GRADITELJSKIH STRUKTURA U KULTURNOM KRAJOLIKU DUBROVAČKOG PRIMORJA“>opširnije...

Dubrovnik - kontakno područje stare jezgre - sociologijska studija

Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavještava da će javni uvid u izmijenjeni prijedlog DPU Tamarić trajati 15 dana od 21. 6. do 05. 7. 2010. godine.
Javno izlaganje održat će se 29. 6. 2010. godine u Velikoj viječnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, s početkom u 17:00 sati. 
>opširnije...

Dubrovnik - kontakno područje stare jezgre - sociologijsko-funkcionalna studija

Ovo istraživanje demografskih, sociologijskih i, djelomično, ekonomskih
aspekata razvoja kontaktnog područja treba promatrati kao nastavak sociologijskih i demografskih istraživanja provedenih u Gradu, godine 1985. Istraživanje, osnovni rezultati kojega su predočeni i komentirani u ovom izvještaju nudi brojne uvide u promjene aspiracijskih razina građjana, u prirodu demografskih procesa, kao i u načine strukturiranja dominantnih djelatnosti,
privrednih i neprivrednih, na kontaktnom području.

Geografske osnove zaštite i revitalizacije stare gradske jezgre Dubrovnika

Magistarski rad Rafaele Kovačević vrijedna je analiza stanja zaštite i revitalizacije stare gradske jezgre. Na temelju raznih statističkih podataka analizirane su demografske, funkcionalne, morfološke, stambene, fizionomske, gospodarske i druge karakteristike povijesne jezgre Dubrovnika kako bi se uočio razvojni trend.

IZVJEŠĆE O REAKTIVNOJ PROMATRAČKOJ MISIJI UNESCO-a i ICOMOS-a STAROM GRADU DUBROVNIKU, HRVATSKA

U sklopu promatračke misije, izaslanstvo UNESCO-a i ICOMOS-a, u periodu od 27. listopada do 01. studenog 2015. godine, posjetilo je grad Dubrovnik - dobro svjetske baštine kako bi ocijenila trenutne uvjete na dobru, uključujući procjenu potencijalnih učinaka izgradnje, te identificirala opcije za prijedloge izgradnje u skladu s izvanrednom univerzalnom vrijednošću dobra.Temeljem analize postojećeg stanja Misija je je na 40. sjednici WHO-a donijelo Izviješće: [HR] [EN]

Urbanizirani pejzaž Dubrovnika - Transformacija prostora Dubrovačke Republike kao podloga za oblikovanje suvremenog pejsaža

Doktorska disertacija dr.sc. Ivane Tutek pod nazivom „Urbanizirani pejzaž Dubrovnika, Transformacija prostora Dubrovačke Republike kao podloga za oblikovanje suvremenog pejsaža“, obranjena je 31. ožujka 2015. godine na Arhitektonskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. U radu autorica analizira povijesni slijed dubrovačke arhitekture  te predstavlja koncept za buduće oblikovanje pejsaža.  >opširnije...

Europska povelja o prostornom planiranju

Projekt „Baština – Pokretac razvoja” proveden je u okviru Programa prekogranicne suradnje između Hrvatske i Crne Gore, u sklopu IPA programa. Projekt je realiziran u razdoblju ožujak 2013 - veljačqa 2015. godine. Svjesni značaja prostornog planiranja partneri projekta odlucili su prevesti Povelju o prostornom planiranju na crnogorski i hrvatski jezik. [HR]

Smjernice za procjenu utjecaja na
baštinu za dobra Svjetske kulturne baštine


Smjernice za Procjenu utjecaja na baštinu (HIA) za dobra svjetske baštine (WH) izdalo je Međunarodno vijeće za spomenike i spomeničke cijeline 2011. godine sa ciljem učinkovite procjene mogućih zahvata na izuzetnu univerzalnu vrijednost (OUV) tih dobara. [HR]  [EN]

Preporuke Vijeća Europe o smjernicama
za provedbu Europske konvencije o krajoliku


Vijeće Europe, Odbor ministara zemalja članica,  na 1017. sjednici održanoj 6. veljače 2008. u Briselu usvojilo je preporuke CM/Rec (2008) 3 o smjernicama za provedbu Europske konvencije o krajoliku. Ovaj dokument sadrži niz smjernica za primjenu konvencije, a namjenjen je Stranama konvencije koje žele izraditi i provesti nacionalnu politiku temeljenu na konvenciji. [HR] [EN]
 

Kevin Lynch - The image of the city

Što forma grada zaista znači ljudima koji u njemu žive? Što urbanisti mogu učiniti da bi slika grada bila živopisnija i ostala u dugotrajnom sjećanju stanovnika? Da bi odgovorio na ta piranja Lynch, temeljeno na istraživanju gradova Los Angelesa, Bostona i Jersey Citya, uspostavlja novi kriterij - predočivost kao vodič za gradnju i obnovu gradova. [EN]

   Login