You are here >   PROSTORNI PLANOVI > dok96

  
Prostorni plana uređenja Općine Slivno

Tekstualni dio:

Grafički dio:
KP 0. Teritorijalni ustroj i sustav središnjih naselja
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2.1. Infrastrukturni sustavi - promet
KP 2.2. Infrastrukturni sustavi - pošta i telekomunikacije
KP 2.3. Infrastrukturni sustavi - vodoopskrba i odvodnja
KP 3.1. Uvjeti korištenja
KP 3.2. Posebne mjere

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login