You are here >   PROSTORNI PLANOVI > dok92

 

 

 
UPU naselja "Orebić-Podgorje-Stanković"

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Orebić, br. 4/13.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2a. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža–prometna i ulična mreža
KP 2b. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža–pošta i telekomunikacije
KP 2c. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža–elektroenergetika
KP 2d. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža–vodoopskrba
KP 2e. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža–odvodnja
KP 3a1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina–prirodna i kulturna baština
KP 3a2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina–nacionalna ekološka mreža
KP 3b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina–uvjeti, ograničenja i posebne mjere
KP 4. Način i uvjeti gradnje

<natrag

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login