Sukladno članku 31. alineji 4. i 10. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.) (prikupljanje, objedinjavanje i redovito objavljivanje (elektronički i pisano) podataka i informacija o prostoru i osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže) Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije izradio je informativni portal o prostorno-planskoj dokumentaciji svih razina Dubrovačko-neretvanske županije, počevši od Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, preko svih Prostornih planova uređenja Gradova/Općina, Generalnih urbanističkih planova, Urbanističkih planova uređenja do Detaljnih planova uređenja.

Informativni portal www.zzpudnz.hr namijenjen je građanima, stručnjacima iz oblasti urbanizma i arhitekture, potencijalnim investitorima te pojedinim općinskim/gradskim/županijskim službama.

Pri izradi portala rukovodili smo se željom da ponudimo široj stručnoj i civilnoj javnosti u svakom trenutku ažurne prostorno-planske podatke s područja cijele Dubrovačko-neretvanske županije, što nam je ujedno i zakonska obveza.

Za Vašu informaciju Portal je koncipiran tako da ima 7 izbornika i to:

NOVOSTI
najnovija događanja u svezi prostornih planova, namijenjen gradovima i općinama koje žele oglasiti prethodnu ili javnu raspravu te odluku o izradi pojedinog plana.

PROSTORNI PLANOVI
glavna stranica portala na kojoj su postavljeni svi prostorni planovi jedinica lokalne samouprave. Važeći planovi imaju sve priloge u .pdf ili .jpg formatu spremne za pregled ili preuzimanje s portala, a za ostale planove navedena je samo faza izrade plana.

ADRESAR
adrese jedinica lokalne samouprave, linkovi na web stranice pojedinog grada/općine, kontakti, adrese, službeno glasilo itd.


O NAMA
osnovni podaci o Zavodu, opsegu rada Zavoda, godišnja izvješća o radu i slično.

Portal je moguće širiti novim temama ako se, s vremenom, ukaže potreba. 

 

<natrag...

 

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login