(IV.) Izmjene i dopune prostornog plana DNŽ

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13.) i članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10., 3/13.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 11. sjednici, održanoj 3. srpnja 2015. godine, donijela je Odluku o izradi (IV. IDPPDNŽ).

Donesene Izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije
Na temelju članka 109 stavka 3 i članka 113 stavak 1 Zakona o prostornom uređenju(NN 153/13, 65/17 i 114/18),suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja,KLASA:350-02/18-11/47,URBROJ:531-05-1-19-5 od 27.veljače 2019.g,Mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike,Uprave za zaštitu prirode KLASA:612-07/16-58/393,URBROJ:517-05-2-3-18-32 od 27.prosinca 2018.g i Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom,KLASA:351-03/18-01/895,URBROJ:517-03-1-1-19-2 od 3 siječnja 2019.g i članka 22. Statuta DNŽ,(Sl.gl.DNŽ,br.7/09, 10/10, 3/13 i 6/18)Skupština DNŽ je na 9. sjednici, održanoj 11.ožujka 2019.g. donijela Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije>opširnije...

Strateška studija utjecaja na okoliš IDPPDNŽ
Na temelju odredbi članka 63. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13) za Izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije (u daljnjem tekstu: Plan) bilo je potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš s obzirom da se radi o izmjenama i dopunama plana koji se donosi na područnoj (regionalnoj) razini iz područja prostornog planiranja i koji daje okvir za provedbu zahvata koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš. Nakon provedenog postupka izrađena je završna inačica Strateške studije te Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni utjecaja na okoliš IDPPDNŽ koje je objavljeno na web stranicama DNŽ i Zavoda.  >opširnije...

Izvješće s Druge Ponovne Javne rasprave Prijedloga IDPPDNŽ

Izvješće s Druge Ponovne Javne rasprave Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije održane od 02. listopada do 02. studenog 2018.godine u Dubrovniku>opširnije...

Javno izlaganje 2. Ponovne Javne rasprave IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš

Javno izlaganje održano je u Dubrovniku, u utorak 16. listopada 2018. godine u Velikoj vijećnici zgrade Upravnih tijela Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, Pred dvorom 1. U javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša, Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije i izrađivač Strateške studije tvrtka Dvokut Ecro iz Zagreba>opširnije...

Strateška studija utjecaja na okoliš

Strateška studija utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije>opširnije...

Izvješće s Ponovne Javne rasprave Prijedloga IDPPDNŽ

Izvješće s Ponovne Javne rasprave Prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije održane od 04.lipnja do 04.srpnja 2018.g. u Dubrovniku, Korčuli i Metkoviću>opširnije...

Objava 2. Ponovne Javne rasprave o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju DNŽ objavljuje 2. Ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ. 2. Ponovna Javna rasprava će trajati od 02.listopada 2018. do 02.studenog 2018.g., a održavat će se u Dubrovniku. Tijekom javnog uvida održat će se javno izlaganje 16.listopada 2018. u 17:00 sati u Dubrovniku, Velika vijećnica zgrade upravnih tijela Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, Pred dvorom 1.  >opširnije...

Četvrta sjednica povjerenstva za SPUO IDPPDNŽ

U ponedjeljak, 10. rujna 2018. godine u 09:00 sati, održana je IV. sjednica Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Povjerenstvo je zaključilo da je Strateška procjena stručna i utemeljena>opširnije...

Ponovna Javna rasprava IDPPDNŽ i Strateška studija utjecaja na okoliš - Javno izlaganje u Korčuli, Metkoviću i Dubrovniku

Javno izlaganje održano je u Korčuli, Metkoviću i Dubrovniku. U Korčuli, u četvrtak 14.lipnja 2018. godine u 10:30 sati, u Metkoviću u četvrtak 14.lipnja 2018. godine u 17:00 sati te u Dubrovniku u petak 15.lipnja 2018. godine. U javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša, Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije i izrađivač Strateške studije tvrtka Dvokut Ecro iz Zagreba>opširnije...

Strateška studija utjecaja na okoliš

Strateška studija utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije.  >opširnije...

Objava Ponovne Javne rasprave o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju DNŽ objavljuje Ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ. Ponovna Javna rasprava će trajati od 04.lipnja 2018. do 04.srpnja 2018.g., a održavat će se u Dubrovniku, Korčuli i Metkoviću. Tijekom javnog uvida održat će se tri javna izlaganja: u Korčuli 14.lipnja 2018. u 10:30, u Metkoviću također 14.lipnja 2018. u 17:00, te u Dubrovniku 15.lipnja 2018. u 17:00>opširnije...

Treća sjednica Povjerenstva za SPUO IDPPDNŽ

U utorak, 17. travnja 2018. godine održana je III. sjednica Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Povjerenstvo je zaključilo da je Strateška procjena stručna i utemeljena.  >opširnije...

Radni sastanak sa Općinom Župa dubrovačka za IDPPDNŽ

Dana 12.veljače 2018.g. u 10:00 sati, u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, održan je sastanak sa Općinom Župa dubrovačka na temu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Silvio Nardelli i Jure Marić za Općinu Župa dubrovačka te izrađivač Plana Marina Oreb, Silvana Taslaman i Daniel Jokić.

Izvješće s Javne rasprave Prijedloga IDPPDNŽ

Izvješće s Javne rasprave Prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije održane od 23.siječnja do 22.veljače 2017.g. u Dubrovniku, Korčuli i Metkoviću>opširnije...

Radni sastanak sa Hrvatskim cestama d.o.o. i IGH d.d. za IDPPDNŽ

Dana 22.studenog 2017.g. u 12:00 sati, u Zagrebu, u prostorijama Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, održan je sastanak sa Hrvatske ceste d.o.o. i IGH d.d. na temu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Nikša Konjevod i Boris Majić za Hrvatske ceste, Aleks Kindij, Stjepan Kralj i Pavao Kristek za IGH te izrađivač Plana, predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.

Radni sastanak - Plinovod DNŽ za IDPPDNŽ

Dana 17.studenog 2017.g. u 10:00 sati, u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, održan je sastanak sa g.Milanom Meštrovićem na temu Plinovod Dubrovačko-neretvanske županije za izradu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Milan Meštrović (stručnjak za plinovode) te izrađivač Plana, predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.

Radni sastanak sa Općinom Vela Luka za IDPPDNŽ

Dana 15.studenog 2017.g. u 13:00 sati, u prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije, palača Ranjina, održan je sastanak sa Općinom Vela Luka na temu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Darko Franulović, Katarina Bikić i Zoran Maneštar za Općinu Vela Luka te izrađivač Plana Žaklina Marević, Nikolina Kraljević i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.

Radni sastanak sa Općinom Dubrovačko primorje za IDPPDNŽ

Dana 15.studenog 2017.g. u 11:00 sati, u prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije, palača Ranjina, održan je sastanak sa Općinom Dubrovačko primorje na temu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Nikola Knežić za Općinu Dubrovačko primorje te izrađivač Plana Joško Cebalo, Nikolina Kraljević i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.

Radni sastanak s Gradom Korčula za IDPPDNŽ

Dana 15.studenog 2017.g. u 10:00 sati, u prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije, palača Ranjina, održan je sastanak s Gradom Korčula na temu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Ivan Šale i Ivan Blitvić za Grad Korčulu te izrađivač Plana Joško Cebalo i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.

Radni sastanak sa Općinom Smokvica za IDPPDNŽ

Dana 13.studenog 2017.g. u 12:30 sati, u prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije, palača Ranjina, održan je sastanak sa Općinom Smokvica na temu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Kuzma Tomačić za Općinu Smokvica te izrađivač Plana Žaklina Marević i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.

Radni sastanak s Gradom Ploče za IDPPDNŽ

Dana 13.studenog 2017.g. u 11:00 sati, u prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije, palača Ranjina, održan je sastanak s Gradom Ploče na temu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Izvor Škubonja, Ivan Marević i Marin Radaljac za Grad Ploče te izrađivač Plana Žaklina Marević, Nikolina Kraljević i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.

Radni sastanak - Projekt plinovoda Konavle za IDPPDNŽ

Dana 09.studenog 2017.g. u 10:00 sati, u prostorijama Općine Konavle, Cavtat, održan je sastanak sa Plinacro d.o.o. na temu Projekt plinovoda Konavle za izradu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Vanja Skopljak Štulić i Hrvoje Krhen za Plinacro d.o.o., Lucija Miljanić Macan, Željka Sršen i Božo Lasić za Općinu Konavle te izrađivač Plana, predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.

Radni sastanak - Marikultura i ribarske luke za IDPPDNŽ

Dana 07.studenog 2017.g. u 09:00 sati, u prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije, palača Ranjina, održan je sastanak sa predstavnicima marikulture i ribarskih luka na temu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Mato Oberan (HOK), Mato Franušić (Obrt MF Školjka), Boris Franušić (Ponta luke), Nikola Knežić (Općina Dubrovačko primorje), Maris Ševelj (DNŽ), Ivo Klaić (DNŽ) te izrađivač Plana Žaklina Marević, Joško Cebalo, Nikolina Kraljević i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.

Radni sastanak sa Vodovodom Dubrovnik za IDPPDNŽ

Dana 30.listopada 2017.g. u 12:00 sati, u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije,  održan je sastanak sa Vodovodom Dubrovnik na temu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Zoran Čosić, Vicko Begović i Lukša Matušić za Vodovod Dubrovnik te izrađivač Plana, predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.

Ponovljeni radni sastanak s Gradom Dubrovnikom za IDPPDNŽ

Dana 06.listopada 2017.g. u 11:00 sati, u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, održan je sastanak s Gradom Dubrovnikom na temu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Jelena Lončarić za Grad Dubrovnik te izrađivač Plana, predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.

Radni sastanak s Općinom Mljet za IDPPDNŽ

Dana 29.rujna 2017.g. u 08:30 sati, u prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije, palača Ranjina, održan je sastanak s Općinom Mljet na temu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Dragec Levak i Đivo Market za Općinu Mljet, Ivan Sršen za Vodu Mljet te izrađivač Plana Joško Cebalo i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.

Radni sastanak s Općinom Konavle za IDPPDNŽ

Dana 27.rujna 2017.g. u 13:00 sati, u prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije, palača Ranjina, održan je sastanak s Općinom Konavle na temu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Željka Sršen, Božo Lasić i Marko Glavić za Općinu Konavle te izrađivač Plana Joško Cebalo i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.

Radni sastanak s Gradom Dubrovnikom za IDPPDNŽ

Dana 27.rujna 2017.g. u 11:00 sati, u prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije, palača Ranjina, održan je sastanak s Gradom Dubrovnikom na temu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Jelena Lončarić za Grad Dubrovnik te izrađivač Plana Žaklina Marević, Nikolina Kraljević i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.

Radni sastanak s Gradom Metkovićem za IDPPDNŽ

Dana 27.rujna 2017.g. u 10:00 sati, u prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije, palača Ranjina, održan je sastanak s Gradom Metkovićem na temu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Dalibor Milan, Milorad Dodig i Ivica Popović za Grad Metković te izrađivač Plana Žaklina Marević, Nikolina Kraljević i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.

Sudjelovanje Zavoda na 9. Konferenciji Vijeća Europe na temu Konvencije o Europskom krajobrazu

Na poziv Ministarstva kulture Hrvatske, Zavod za prostorno uređenje DNŽ sudjeluje na 9. Konferenciji Vijeća Europe na temu Konvencije o europskom krajobrazu koja se održava u Strasbourgu 23. i 24. ožujka 2017.g. Biserka Bilušić Dumbović kao predstavnica Ministarstva kulture i predstavnice Zavoda Barbara Savin i Silvana Taslaman izvjestit će o aktivnostima implementacije ove konvencije za 2015. i 2016. godinu>opširnije...

Javno izlaganje Prijedloga IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš IDPPDNŽ

Javno izlaganje održano je u Gradu Korčuli u ponedjeljak 30. siječnja 2017. godine u 10:30 sati, u Gradu Metkoviću isti dan u 17:00 sati, a u Gradu Dubrovniku u utorak 31. siječnja 2017. godine u 17:00 sati. U Javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode, Zavod za prostorno uređenje DNŽ i izrađivač Strateške studije tvrtka Dvokut Ecro iz Zagreba>opširnije...

- STUDIJE -

Ovdje možete pogledati studije Dubrovačko-neretvanske županije koje su ugrađene u IDPPDNŽ te studije izrađene za potrebe IDPPDNŽ>opširnije...

Strateška studija utjecaja na okoliš

Strateška studija utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije>opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju DNŽ objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ. Javna rasprava će trajati od 23. siječnja 2017. do 22. veljače 2017.g., a održavat će se u Dubrovniku, Korčuli i Metkoviću. Tijekom javnog uvida održat će se tri javna izlaganja: u Korčuli 30. siječnja 2017. u 10:30, u Metkoviću također 30. siječnja 2017. u 17:00, te u Dubrovniku 31. siječnja 2017. u 17:00>opširnije...

Druga sjednica povjerenstva za SPUO IDPPDNŽ

U utorak, 10. siječnja 2017. godine održana je druga sjednica povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Povjerenstvo je zaključilo da je studija stručno utemeljena i cjelovita te je usvojeno mišljenje, a članovi povjerenstva se još mogu očitovati do petka 13. siječnja 2017.g. do 10:00 sati>opširnije...

Prezentacija - Planirana cestovna mreža Dubrovačko-neretvanske županije

U utorak, dana 22. studenog 2016.g. u amfiteatru Sveučilišta u Dubrovniku, Dubrovačko-neretvanska županija i Zavod za prostorno uređenje DNŽ održali su prezentaciju "Prometna mreža DNŽ" na kojoj su predstavljena idejna rješenja za ključne probleme povezanosti unutar Županije te Županije s ostatkom države>opširnije...

Prva sjednica povjerenstva za SPUO IDPPDNŽ

U utorak, 6. prosinca održana je prva sjednica povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš  Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Povjerenstvo je jednoglasno odlučilo da se studija uputi na daljnju dopunu sukladno mišljenjima članova povjenstva te da se ponovno sastane  20. prosinca 2016>opširnije...

   Login