"Baština - Pokretač razvoja"

Projekt  „Baština - Pokretač razvoja, područje Dubrovnika i Boke Kotorske – zajedničke aktivnosti u primjeni novih metodologija u zaštiti i upravljanju prirodne i kulturne baštine ” provodi se u okviru programa prekogranične suradnje između Hrvatske i Crne Gore, u sklopu komponente II. Instrumenta za predpristupnu pomoć EU (IPA).   >opširnije...

SPEEDY

Projekt „SPEEDY – Zajednički projekt za vrednovanje zaštite okoliša s dinamičnim upravljanjem“ provodi se u okviru EU programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013. Zemlje korisnice su Albanija, Italija, Hrvatska, Grčka i Srbija. Vodeći partner je Regija Abruzzo (Italija), a partner s hrvatske strane je RRA DUNEA (DNŽ), dok je DUNEA-in vanjski stručnjak u projektu za radne pakete WP3 i WP4 Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.   >opširnije...

"Urban planning for citizens"

Projekt "Urban planning for citizens" provodi se u sklopu IPA programa EU. Ugovorno tijelo za provedbu projekta je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. Partneri na projektu su Institut za GIS, Grad Dubrovnik, Općina Jakovlje i Zavod CEKTRA, a suradnici ZZPUDNŽ i EUROGI. >opširnije...

CO-EVOLVE

EU Projekt  „CO-EVOLVE, promicanje ko-evolucije ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava za razvoj održivog obalnog i pomorskog turizma ” provodi se u okviru programa Transnacionalnog programa Mediteran 2014 – 2020 ( INTERREG Mediterranean), Navedeni projekt je nastavak prethodno provedenih projekata na temu upravljanja i zaštite obale COASTANCE i COASTGAP. Cilj ovog projekta je podizanje svijesti, analiza i promicanje suradnje različitih ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava u obalnim područjima s visokom stopom turizma i/ili visokim turističkim potencijalom, koji se suočavaju s učincima klimatskih promjena  >opširnije...

WINTERMED

EU Projekt „WINTER MED INTERREG Mediterranean, Mreža zimskih otoka za cjelogodišnja turistička iskustva na Mediteranu“ provodi se u okviru transnacionalnog programa Interreg Mediterranean. Projekt je nastavak prethodno provedenog projekta na temu promicanja ko-evolucije ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava za razvoj održivog obalnog i pomorskog turizma „CO-EVOLVE“. Projekt razvija vizije za mediteranske otoke kao jedinstveno odredište EU-a, izgrađeno na zajedničkoj kulturi, baštini i identitetu, te promiče održivi i odgovorni cjelogodišnji turizam na otocima uz istodobno očuvanje i valorizaciju kulturne i prirodne baštine.  >opširnije...

    SUPREME

Podrška prostornom planiranju mora u istočnom Mediteranu (SUpporting maritime spatial Planning in the Eastern MEditerranean – SUPrEME).Cilj projekta je podrška državama članicama u uspostavi sustava održivog prostornog planiranja mora i razvijanju modela prekogranične suradnje u istočnom dijelu Mediterana, uz provedbu Okvirne direktive o pomorskom prostornom planiranju te uvažavanje zahtjeva iz niza drugih EU propisa. U sklopu projekta odabrana su područja za koja će se izrađivati pilot projekti. U hrvatskom dijelu Jadranskog mora obrađivat će se područje Dubrovačko-neretvanske županije s epikontinentalnim pojasom.  >opširnije...

COASTING

Projekt "COASTING" je projekt na temu integralnog upravljanja obalnim područjem i održivim turizmom. On spada pod prioritetnu os 3: Zaštita prirodnih i kulturnih resursa na Mediteranu s ciljem unaprijeđenja održivih razvojnih politika za učinkovitiju valorizaciju prirodnih resursa i kulturne baštine u obalnim i susjednim pomorskim područjima održivog i odgovornog obalnog turizma na području Mediterana. Vodeći partner u projektu je Savez gradova i općina Andaluzije (Španjolska). Uz vodećeg partnera, u projekt je uključeno još osam partnera iz Italije, Malte, Francuske, Grčke, Albanije i Hrvatske>opširnije...

URBAN-WASTE

Fokus projekta je na gospodarenju otpadom u turističkim gradovima. Urbane strategije gospodarenja otpadom razvijat će se na 11 pilot područja koja spadaju u najposjećenija turistička odredišta širom Europe.Na projektu sudjeluje 28 partnera iz ukupno 13 zemalja, vodeći partner je Regionalna vlada Kanarskih otoka, a Regionalna razvojna agencija DUNEA jedini hrvatski partner na projektu. Cilj je razviti strategije za prevenciju i upravljanje otpadom u gradovima s visokim stopom turizma, kako bi se smanjila proizvodnja komunalnog otpada te poboljšalo gospodarenje komunalnim otpadom>opširnije...

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login