Admin > CIDPPDNŽ

Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

Na temelju članka 86. stavak 3. i članka 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) i članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10., 3/13. i 6/18.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 13. sjednici, održanoj 13. studenoga 2019.g., donijela je Odluku o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije.

Donesene Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

Na temelju članka 109. stavka 3. i članka 113. stavak 1 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA:350-02/20-04/2,UR.BROJ:531-06-1-20-3 od 10.ožujka 2020.g. i članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik DNŽ, br. 7/09, 10/10, 3/13 i 6/18), Županijska skupština DNŽ na 15. sjednici održanoj 13.ožujka 2020.g., donijela je Odluku o donošenju Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije>opširnije...

Konačni prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

Konačni prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije.  >opširnije...

Izvješće s Javne rasprave Prijedloga CIDPPDNŽ

Izvješće s Javne rasprave Prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije održane od 10.veljače do 20.veljače 2020.g. u Korčuli>opširnije...

Javno izlaganje o Prijedlogu CIDPPDNŽ

Javno izlaganje o Prijedlogu Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije održano je 12.veljače 2020. godine u 11:30 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Korčule koje su održali Anita Kunica Jelčić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Dubrovačko-neretvanske županije, nositelja izrade Plana te predstavnici izrađivača Prijedloga Plana, Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Marina Oreb ravnateljica, Silvana Taslaman, Stjepko Kovačić i Daniel Jokić.  >opširnije...

Odluka o izadi Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

Na temelju članka 86. stavak 3. i članka 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) i članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10., 3/13. i 6/18.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 13. sjednici, održanoj 13. studenoga 2019.g., donijela je Odluku o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije>opširnije...

   Login