You are here >   dokumenti_301-400 > dok324

 

 

Javna rasprava o Prijedlogu Plana Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato

Tekstualni dio:
Objava Javne rasprave
Odredbe za provođenje
Obrazloženje
Sažetak za javnost

<natrag

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login