You are here >   dokumenti_201-300 > dok212

 

 

 
IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom"

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Konavle, br. 02/16.
Odredbe za provođenje
Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Obrazloženje


Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina
2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže-Promet
2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže-Elektroenergetika i telekomunikacije
2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže-Vodnogospodarski sustav-Vodoopskrba
2.4. Infrastrukturni sustavi i mreže-Vodnogospodarski sustav-Odvodnja otpadnih voda
3.5. Uvjeti korištenja i zaštite prostora-Oblici korištenja
4. Načini i uvjeti gradnje-Način gradnje

<natrag

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login