You are here >   dokumenti_2 > dok102

  
Prostorni plan uređenja Općine Vela Luka

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Vela Luka, br. 2/07
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2.1. Infrastrukturni sustav - prometni sustav, pošta i telekomunikacije
KP 2.2. Infrastrukturni sustav - energetski sustav, vodnogospodarski sustav
KP 3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih uvjeta korištenja
KP 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih uvjeta korištenja, arheološka i prirodna baština
KP 3.3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - uvjeti zaštite i očuvanja graditeljske baštine
KP 4.1. Građevinska područja
KP 4.2. Građevinska područja
KP 4.3. Građevinska područja
KP 4.4. Građevinska područja

KP 4.5. Građevinska područja
KP 4.6. Građevinska područja
KP 4.7. Građevinska područja
KP 4.8. Građevinska područja

KP 4.9. Građevinska područja
KP 4.10. Građevinska područja
KP 4.11. Građevinska područja
KP 4.12. Građevinska područja
KP 4.13. Građevinska područja
KP 4.14. Građevinska područja

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login