You are here >   PROSTORNI PLANOVI > dok101a

 

 

 
Izmjene i dopune prostornog plana Općina Orebić

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Orebić, br. 3/15.
Odredbe za provođenje-pročišćene
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 1 Korištenje i namjena površina
KP 3a1
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Prirodno nasljeđe
KP 3a2 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-NEM
KP 4-1 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4-6 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja


 <natrag

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login